Hüküm ve Koşullar

Hatırlatma

Yayıncı olacak Kurumsal üyelere kazançları fatura karşılığında %18 KDV ek ile beraber yapılır. Yayıncı olan bireysel üye kazançlarından %20 kesinti ile beraber yapılır.

Sözleşme

MEDYA AJANSI PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu sözleşme “Medya Ajansı Programı Sözleşmesi” “Paybana” – RS Internet Pazarlama A.Ş. ile “Paybana Kullanıcısı” arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

“Paybana” : RS Internet Pazarlama A.Ş.
“Paybana Kullanıcısı” : Paybana.com sitesine üye olan kişi
“Reklamveren” : Paybana’dan reklam satın alan “Paybana Kullanıcısı”
“Reklam Yayıncısı” : “Paybana”un yönettiği reklamları yayınlayan “Paybana Kullanıcısı”

MEDYA AJANSI PROGRAMI

“Paybana” tarafından geliştirilen ve yönetilen Medya Ajansı Programı, reklam yayıncılarının “Paybana” tarafından sağlanan reklam ve ilan içeriklerini, kendilerine ait olan ve “Paybana”a bildirdikleri web sitelerinde yayınlamalarını ve sitelerinde yayınladıkları reklam ve ilan bilgileri doğrultusunda “Paybana” tarafından hazırlanan kriterler çerçevesinde belirlenen bir ücrete hak kazanmalarını kapsar. Medya Ajansı Programı, “Reklamveren”lere “Paybana”a havale veya online kredi kartı ile yaptığı ödeme miktarı kadar “Paybana”un belirlediği fiyatlardan reklam satın alması hakkını kapsar. Medya Ajansı programı, işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve “Paybana”‘un yönetimi doğrultusunda yürütülür.

Medya Ajansı Programı, “Reklam Yayıncısı” için süreç prosedürleri şu şekildedir;

“Reklam Yayıncısı” olmak isteyen web sitesi sahibi, Medya Ajansı Programına dahil olmak üzere websitesini belirterek “Paybana”‘a başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi “Paybana” tarafından incelenir ve aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa site sahibinin “Paybana” olmasına onay verilir.

1. Başvuru sahibinin site alan adı sub domain alan adı olmamalıdır,

2. Başvuru sahibinin sitesinde Paybana tarafından yeterli bulunacak kadar içerik olmalı, gereğinden fazla reklam bulunmamalıdır,

3. Başvuru sahibinin sitesinde Paybana tarafından zararlı bulunabilecek nitelikte içerik olmamalıdır,

4. Başvuru sahibinin sitesinde tanıtımı ve/veya satışı yasal olmayan ürün tanıtımı ve satışı yapılmamalıdır.

“Paybana” tarafından sağlanan, reklam ve ilanların “Reklam Yayıncısı”nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kod, “Reklam Yayıncısı” tarafından kendi web sayfasına yerleştirilir. “Reklam Yayıncısı” web sitesindeki reklam ve ilanlar aracılığıyla “Paybana” tarafından hazırlanan kriterler çerçevesinde belirlenen bir ücreti almaya hak kazanır.

Medya Ajansı Programı, “Reklamveren” için süreç prosedürleri şu şekildedir;

“Reklamveren” olmak isteyen site sahibi veya site yetkilisi, Medya Ajansı Programına dahil olmak üzere Paybana.com websitesindeki formları doldurarak üye olur. “Reklamveren” yürütmek istediği reklam kampanyası fiyatı ve diğer seçeneklerini belirttikten sonra yayınlanmasını istediği reklamı “Paybana” onayına sunar. Reklam içeriği herhangi bir yasal olmaya ürün veya konu içermez ve sistem için herhangi bir uygunsuzluk içermediğine kanat getirilirse “Paybana” tarafından onaylanır. “Reklamveren” oluşturduğu reklam kampanyasının bedelini kredi kartıyla online olarak veya “Paybana”un belirteceği banka hesap numaralarına havale yolu ile ödeyebilir. Ödemenin gerçekleştikten sonra en az bir iş günü içerisinde, reklam kampanyası “Reklamveren”in belirttiği özelliklerle yürürlüğe girer. “Reklamveren” isterse reklam kampanyasını oluşturmadan önce ödeme işlemini gerçekleştirip, daha sonra istediği bir zaman kampanyalarını başlatabilir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

“Reklam Yayıncısı”;

a. “Paybana” tarafından sağlanan, reklam ve ilanların ” Reklam Yayıncısı”nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodu, “Paybana”‘a bildirdiği ve “Medya Ajansı Programı” kapsamında kullanacağı kendi web sitesine yerleştirmeyi,

b. Medya Ajansı Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da “Paybana”‘un Medya Ajansı Programı sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı

c. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini,

d. İşbu sözleşme ile “Paybana”‘a bildirdiği ve “Paybana” tarafından verilen kodu yerleştirdiği kendi web sitesinin içeriğini işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen başvuru kriterlerine aykırı şekilde değiştirmeyeceğini

e. Herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını,

f. Medya Ajansı Programı’nın doğası gereği kendisine ek gelir sağlamak amacıyla sahte tıklamalar veya gösterimler yaparak sistemi manipüle etmeyeceğini, Bu tür tıklamalar tesbit edildiğinde, doğmuş ve doğacak tüm alacak haklarından feragat ettiğini ve Reklam Yayıncısı imtiyazlarını kaybedeceğini,

g. Medya Ajansı Programı’nda “Paybana Kullanıcısı” olarak yer aldığı süre boyunca, Üyelik Formun’da yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki Paybana Kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

h. İşbu Sözleşmeden kaynaklana yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde “Paybana” tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve “Paybana”‘un maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Reklamveren”;

a. Yayına sokulacak reklam bannerlarının veya ilanlarının Paybana’un belirlediği kurallara uygun olması gerektiğini, “Paybana”un uygun görmediği reklamları onaylamayıp yayına sokmama hakkına sahip olduğunu,

b. Medya Ajansı Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da “Paybana”‘un Medya Ajansı Programı sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı

c. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini,

d. Reklam kampanyalarının başlamasından önce kampanyanın bedelini “Paybana” sayfalarında belirtilen ödeme metotlardan biri ile tamamlayacağını,

e. Herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını,

f. Reklam kampanyaları devreye girdikten sonra kampanyanın yönlendirdiği sayfalarda “Paybana” kurallarına aykırı içerik değişikliği yapmayacağını,

g. Medya Ajansı Programı’nda “Paybana Kullanıcısı” olarak yer aldığı süre boyunca, Üyelik Formun’da yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki Paybana Kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

h. İşbu Sözleşmeden kaynaklana yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini

ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde “Paybana” tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve “Paybana”‘un maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Paybana’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

“Paybana”;

a. Medya Ajansı Programı’na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen Reklam yayıncıları’na, reklam ve ilanların “Reklam Yayıncısı”nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodları vereceğini,

b. Medya Ajansı Programı’na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen Reklam Yayıncıları’na, web sitelerinde yayınlanmak üzere görsel malzeme sağlayacağını,

c. Medya Ajansı Programı’na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen Reklam Yayıncıları’na, internet üzerinden giriş yaparak raporlama alabilecekleri bir yönetici ekranı sağlayacağını,

d. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6. FİKRİ HAKLAR

Medya Ajansı Programı kapsamında “Paybana” tarafından “Reklam Yayıncısı”na sağlanan kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak “Paybana”‘a veya Paybana’un “Reklamveren” kullanıcılarına aittir. “Paybana” ve “Reklamveren” işbu sözleşme hükümleri uyarınca “Reklam Yayıncısı”‘nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla “Reklam Yayıncısı”‘na “Paybana”‘un Medya Ajansı Programı ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.

“Paybana” tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece “Reklam Yayıncısı”, “Paybana”un veya “Reklamveren”in telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltamaz, yayamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

“Paybana”, birinci fıkrada yer alan kullanım haricinde, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, “Paybana”‘un hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı kendi yazılı iznine tabidir.

ÖDEME

7.1. ÖDEMEYE HAK KAZANMA

“Reklam Yayıncısı”‘nın “Paybana”‘dan Medya Ajansı Programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı “Reklam Yayıncısı”‘nın işbu sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve “Paybana” tarafından web sitesinde belirlenen Medya Ajansı Programı’na dair kural ve koşulları tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirmesi halinde doğacaktır.

7.2. ÖDEMEYİ TALEP HAKKININ DOĞUMU Ve KULLANIMI

“Reklam Yayıncısı”na sitesinde yayınladığı Paybana ve “Reklamveren” reklam banner’larının aldığı gösterim adedi veya süresine göre veya reklam bannerlarının aldığı tekil tıklama adedine göre, Paybana hesapında belirtilen ücret ödenecektir. “Reklam Yayıncısı”nın her ay hak kazandığı ücretler, 30 gün vade ile yapılmakta olup, takip eden ayın son günü ya da takip eden iş gününde ödenecektir.”Reklam Yayıncısı” tarafından hak kazanılan ücreti talep hakkı, ücretin asgari 30 TL (Otuz türklirası)’yi aşması halinde doğacaktır ve hakkın doğuşunu takip eden ayın son günü ya da takip eden iş gününde ödenecektir. Ödemeler 30 TL (Otuz türklirası) sınırına ulaşıldıkça yapılabileceği gibi Reklam Yayıncısı biriktirerek toplu ödeme de talep edebilir. “Reklam Yayıncısı”nın web sitesi üzerinden banka hesap bilgilerini belirtmesinden sonra Paybana işbu sözleşme kapsamında kendisi tarafından belirlenen ödeme tarihlerinde “Reklam Yayıncısı”nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka havalesi ile ödeyecektir.

“Reklam Yayıncısı”, “Paybana” tarafından belirlenen sürelerde “Paybana” tarafından ödemenin yapılmaması halinde, Reklam Yayıncısı tarafından yazılı bildirim yapılarak ödeme için 15 gün süre verilecek olup, Paybana verilen süre içinde ödemeyi yapmaz ise, Reklam Yayıncısı’nın bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla sözleşmenin feshini talep edebilir. “Reklam Yayıncısı”nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelinin ödemesi “Reklam Yayıncısı” tarafından Reklam Yayıncısı hesabı içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Havale masrafı “Reklam Yayıncısı”na aittir. Bir sene boyunca ödeme limiti altında kalıp hiç kazanç artışı göstermeyen veya ödeme haketmesine rağmen eksik veya hatalı bilgilerinden ötürü ödeme almamış kullanıcıların biriken kazançları sıfırlanır.

7.3. ÖDEMENİN YAPILMASI

7.3.1. “Reklam Yayıncısı” TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMESİ DURUMU

“Reklam Yayıncısı”‘nın ödeme talimatını verdikten sonra -fatura tanzim – edeceğini belirtmesi halinde, “Reklam Yayıncısı” ödeme talimatıyla – talep ettiği miktar üzerinden “Paybana”a fatura tanzim eder. – Ödeme, faturanın “Paybana”a tebliğinden itibaren – “Paybana” tarafından belirlenip web sitesinde duyurulan – tarihlerde yapılacaktır.

“Reklam Yayıncısı” faturayı “Paybana”‘un ödeme sayfasında belirtilen posta adresine gönderecektir.

7.3.2. “Reklam Yayıncısı” TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMEMESİ DURUMU

“Reklam Yayıncısı” ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim etmeyeceğini belirtmesi halinde, ödeme bireysel işlemlerde uygulanan, Paybana tarafından belirtilen yüzdesel kesinti yapıldıktan sonra, “Paybana” tarafından belirlenip sitesinde duyurulan tarihlerde yapılacaktır. Bireysel kullanıcılarımız kendileri tarafındaki vergilendirmelerinden kendileri sorumludur.

7.4. REKLAMVEREN ÖDEMELERİ

“Reklamveren” yürüteceği reklam kampanyalarının bedelini “Paybana”a “Paybana” web sitesindeki ————– Bankası’na bağlı olan kredi kartıyla online ödeme modülünden veya “Paybana”un belirttiği banka hesap numaralarına havale yoluyla yapacaktır.

8. Paybana KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“Paybana Kullanıcısı”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “Paybana”‘un kendi veritabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “Paybana”‘u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. FESİH

“Paybana Kullanıcısı”nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde “Paybana”, “Paybana Kullanıcısı”nı geçici olarak Medya Ajansı Programı’ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. Bu durumda Paybana sözleşmenin feshi nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlarını talep edebilir.

“Paybana Kullanıcısı”, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin “Paybana” tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu ücreti alma ve talep etme hakkından “Paybana” lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde “Reklam Yayıncısı” tarafından komisyon ve/veya hizmet bedeli ödemesine hak kazandıracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise “Paybana” herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal sözleşmeyi fesih edebilir.

10. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, 1. maddede belirlenen tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren hesaplanacak bir yıllık sürenin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından işbu sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

11. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

“Paybana Kullanıcısı”, “Paybana”a Medya Ajansı Programı’na kayıt sırasında “Paybana”a bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. “Paybana Kullanıcısı”nın belirtilen elektronik posta adresi, “Paybana Kullanıcısı”nın Medya Ajansı Programı’na kayıt sırasında “Paybana”a bildirdiği elektronik posta adresidir. “Paybana” için belirlenen elektronik posta adresi ise [email protected] adresidir. Taraflar’ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf’a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

12. DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik İlkeleri” belgesinde “Paybana” dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.Paybana.com sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.